Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Phrasebook
Phrasebook
Click to enlarge...

This Polish-Podlachian phrasebook is primarily a collection of prescriptive phrases of the Podlachian language for Podlachian peole who in public communication either use solely a foreign language or employ a great deal of barbarisms because of an insufficient knowledge of their mother tongue.

The phrasebook may also serve to all the interested parties — both Podlachian and foreign — as a handbook of the standardized version of the Podlachian language that we propagate via our website.

The phrasebook includes all typical conversational situations found in a phrasebook of a similar size for any other language and a lot of nontypical ones. The stress has been made to present the Podlachian language in its lexical and stylistic diversity.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   1 360

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
Cum grano salis   Z ziarnkiem soli [z odrobiną sceptycyzmu, z zastrzeżeniem]. Z drôbkoju sóli [z drôbkoju sceptycyzmu, z zasteréženiom].
Cum laude   Z pochwałą. Z pochváłoju.
Cum tacent, clamant   Milcząc wołają [milczenie jest wymowniejsze od mowy]. Movčániom kryčát [movčanie bôlš krasomôvne za hovorênie].
Curriculum vitae   Bieg życia [życiorys]. Chôd žýcia [žyciopís].
Damnat quod non intelligunt   Potępiają to, czego nie rozumieją. Osudžájut tóje, čohó ne rozumiêjut.
De facto   Faktycznie. Faktýčno.
De fumo in flammam   Z dymu w ogień [z deszczu pod rynnę]. Z dýmu v ohóń [z doščú pud kapiêž].
De gustibus non est disputandum   Gusty nie podlegają dyskusji. Ob gústach ne spórat.
De iure   Według prawa. Pódług práva.
De mortuis aut bene aut nihil   O zmarłych należy mówić dobrze albo nic. Pro merciôv treba hovorýti ábo dóbre, ábo ničóho.
De profundis (clamavi)   Z głębin (wołałem). Z hłubínuv (ja kryčav).
De te fabula narratur   O tobie jest ta bajka [o tobie rzecz]. Pro tébe siêta kázka [pro tébe rêč].
Deus ex machina   Bóg z maszyny. Bôh z mašýny.
Dictum sapienti sat   Mądremu wystarczy słowo. Rozúmnomu chvátit słóvo.
Diem perdidi   Straciłem dzień [bo nie zrobiłem nic dobrego]. Ja zmarnováv deń [bo ne zrobív ničoho dobroho].
Dies irae   Dzień gniewu [dzień Sądu Ostatecznego]. Deń hniêvu [deń Strašnoho Suda].
Difficile est satiram non scribere   Trudno nie pisać satyry. Trúdno (tiážko) ne pisáti satýry.
Dimidium facti, qui coepit, habet   Kto zaczął, już zrobił połowę. Chto začáv, užé zrobív połovínu.
Divide et impera   Dziel i rządź. Rozdiláj i vołodarúj.
Docendo discimus   Ucząc, uczymy się. Účačy, účymosie.
Dulce et decorum est pro patria mori   Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Sołódko i počésno vmertí za báťkuvščynu.
Dum spiro, spero   Dopóki oddycham, nie tracę nadziei. Poká dýchaju, máju nadiêju.
Duobus litigantibus tertius gaudet   Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. De dvoch bjétsie, tam tréti korystáje.
Duos qui lepores sequitur, neutrum capit   Kto goni dwa zające, nie złapie żadnego. Chto hónit dva zájci, ne złápaje ni odnóho.
Dura lex, sed lex   Surowe prawo, ale prawo. Tvérdy zakón, ale zakón.