Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Podlachian Names
Podlachian Names
Click to enlarge...

In this chapter we are seeking to collect as many traditional names of localities in Podlachia as possible.

Each entry in this dictionary begins with the official (Polish) name of a locality; its version in the standardized Podlachian spelling follows the symbol p; its local (traditional) version (sometimes more than one version) follows the symbol m; the symbol inf precedes a short notice of a historical nature about the locality.

Work in progress.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total names in the dictionary:   282

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for name
Found names
Maćkowicze   p Maćkóvičy;
Makarki   p Makárki;
Makówka   p Mákuvka; m Mákuvka; inf vjoska povstała v 1560 r.
Malesze   p Mališê; m Malisê;
Malinniki   p Malínniki; m Malínnyki;
Mętna   p Mútna; m Mútna; inf vjoska povstała v XIX v.
Mielnik   p Mélnik; m Mélnik; inf perša zhadka v 1240 r.; miêśki prava otrymav v 1440 r., strativ u 1934 r.
Miękisze   p Mjákišy; m Mjákišy;
Mikłasze   p Mikłašê; m Mikłašê;
Mikulicze   p Mikúličy; m Mikúličy;
Milejczyce   p Miliêčyčy; m Miliêčyčy; inf mistiovosť povstała v XV v.; miêstom stała v 1516 r, stratiła miêśki prava posli I svitovoji vujny.
Mochnate   p Mochnáte; m Mochnáte; inf vjoska povstała pered 1570 r.
Mokre   p Mókre; m Mókre;
Mołoczki   p Mołóčki; m Mołóčki;
Morze   p Móre; m Móre;
Moskiewce   p Móskuvci; m Móskuvci;
Moszczona Królewska   p Moščóna; m Moščóna; inf perša zhadka v 1529 r.
Moszczona Pańska   p Moščóna Pánśka;
Mulawicze   p Mulávičy; m Mulávičy;
Czechy Orlańskie   p Čochí Orlénśki; m Čuchí Orlénśki; inf perša zhadka v 1568 r.
Długi Bród   p Dóvhi Brôd; m Maćkiévičy;
Dubicze Cerkiewne   p Dúbičy Cerkóvny; m Dúbičy Cerkóvny;
Górny Gród   p Hurynôvščyna; m Hurynôvščyna;
Grabowiec   p Hrábuveć; m Hráboveć; inf perša zhadka v 1568 r.
Istok   p Istôk; m Istôk;
Jagodniki   p Jáhudniki; m Jáhudnyki; inf vjoska povstała pered 1569 r.
Koryciski   p Korýtiska; m Korýtyska;
Piaski   p Piêski;
Rutka   p Rútka; m Rútka;
Stary Kornin   p Starý Kórnin; Staróje Kórnino; m Starý Kórnyn; Staróje Kórnyno; inf vjoska povstała koło 1570 r.
Starzyna   p Staryná; m Staryná;
Tofiłowce   p Tofíłuvci; m Tufýłuvci;
Werstok   p Verstôk; m Vyrstúk;
Wiluki   p Vilukí; m Vylukí;
Witovo   p Vítuvo; m Výtuvo;
Wojnówka   p Vôjnuvka; m Vújnuvka;