Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Literatura » Chtoś pryjde
Chtoś pryjde
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Vona ide čerez pudvôrok. I raptom bačyt mužčynu, kotory pojavlajetsie zza pravoho uhła domu. Jomu pud trydceť liêt...

Jon Fosse — pjesa — z novonorveśkoji perekłav Jan Maksimjuk

Osoby:

VÔN
VONA
MUŽČYNA

I

Pudvôrok pered starym, čuť ne preč rozvalanym domom. Z joho stiênuv poobłaziła farba, nekotory šyby povybivany, odnak dôm, kotory stojit pusty na rômnum placovi na spachovi zhôrka z vyhladom na more, maje svoju obviêtranu krasu. Zza pravoho uhła domu na pudvôrok uvochodiat mužčyna i kobiêta. Jomu koło pjaťdesiatki, vôn povny tiêłom, u joho dovhi sivy vołosy, bihotlivy očy i povôlny ruchi. Jôj koło trydciatki, vona dosyć vysoka, mažnovata, z vołosami serednioji dovžyny, velikimi očyma i trochi ditiačymi gestami. Mužčyna i kobiêta idut uždovž domu, trymajutsie za ruki, divlatsie ciêły čas u storonu domu.

VONA

Vesioło
Uže chutko budemo v našum domi

VÔN

U našum domi

VONA

Stary hožy dôm
Daleko od inšych domôv
i od inšych ludi

VÔN

Ty i ja sami

VONA

Ne tôlko sami
ale razom sami
Divitsie jomu v očy
Naš dôm
U siêtum domi budemo razom
ty i ja
razom sami

VÔN

I nichto siudy ne pryjde
Vony stajut, divlatsie v storonu domu

VONA

My vže dojšli do našoho domu

VÔN

To napravdu hožy dôm

VONA

My vže dojšli do našoho domu
Do našoho domu
de budemo razom
Sami — ty i ja
do domu
de ty i ja budemo
razom sami
Daleko od usiêch inšych
Do domu de budemo razom
sami
dla sebe

VÔN

Naš dôm

VONA

Dôm kotory je naš

VÔN

Dôm kotory je naš
Dôm kudy nichto ne pryjde
My vže dojšli do našoho domu
Do domu de budemo razom
sami dla sebe
Vony idut daliêj uzdovž domu

VONA

Trochu nespokôjno
Ale ode je trochu inakš
ja ne dumała
što ode bude tak
Z raptôvnym strachom
Tomu što chtoś pryjde
ode tak pusto
što chtoś napevno pryjde
Vôn ciêły čas divitsie v storonu domu, jak buďto zahłyblany v svojiê dumki
Doroha siudy była dovha
Ne było vidno ni odnoji žyvoji dušê
my tak dovho jiêchali
i ne bačyli ni odnoji žyvoji dušê
tôlko dorohu
a teper stojimo pered siêtym domom i
Intensyvniêj
podumaj koli zmerknetsie
I podumaj koli bude nepohoda
koli viêtior
bude produvati stiêny
koli včuješ jak bušuje more
koli pôjdut mohutny fali
koli more bude biêłe i čorne
podumaj jak u domi stane zimno
koli viêtior bude produvati stiêny
podumaj jak daleko zsiôl do ludi
jak tut temno
jak ticho tut zrobitsie
podumaj jak dme viêtior
jak bjutsie fali
podumaj jak tut bude na oseń
u temnotiê
z doščom i v temnotiê
More kotore robitsie biêłe i čorne
i tôlko ty i ja
tut u siêtum domi
I tak daleko od ludi

VÔN

Tak tak daleko od ludi
Pauza
Teper my narešti sami

VONA

Trochu nespokôjno
Ale ž my ne od usiêch
odjizdžajemo siudy
To ne budut usiê lude
Tôlko od nekotorych
my siudy odjizdžajemo

VÔN

My odjizdžajemo od usiêch
od usiêch inšych
Vona staje, divitsie na joho

VONA

Pytajučysie
Od usiêch inšych
Odjizdžajemo od usiêch inšych

VÔN

Tak od usiêch inšych

VONA

Ale čy možna tak zrobiti
Čy vsiê inšy
vsiorômno ne budut z nami
Čy možna odjiêchati od usiêch inšych
Čy to ne bude nebezpečne

VÔN

Ale ž my chočemo žyti sami dla sebe
To ž tyje inšy
usiê inšy
oddilajut nas od sebe
Usiê ostatni
Mucniêj
My ž tôlko chočemo
byti razom
sami
deś
chočem že
tôlko byti sami deś
de možemo žyti
De ty i ja možemo byti
razom sami
Sami dla sebe
To same tut my chotiêli byti
My ž tôlko chotiêli byti
razom sami
Sami dla sebe

VONA

Ale budemo tut sami
Chtoś tut musit je
U rozpačy
Chtoś tut je
Chtoś pryjde

VÔN

Spokôjno
My tut sami
Vôn odvoročujetsie do jijiê plečyma, ide čerez pudvôrok, za levy uhoł domu, staje i divitsie na more vnizi
Nema tut nikoho
A tam
Pokazuje
je more
Nichto siudy ne pryjde
Vôn voročajetsie i staje koło jijiê. Vona tože divitsie na more.
Veseliêj
Podivisie jakoje hože tut more
Dôm stary
a more hože
My sami
I nichto siudy ne pryjde
Nichto
A tam vnizi more takoje hože
podivisie — fali
podivisie jak fali
perevalujutsie čerez tyje kruhły kameniê
tam vnizi v odlivi
fala za faloju
i more
tam daliêj
Kudy okom dohlaneš
vidno tôlko more
i šče kilka ostrovciôv
tam daleko
kilka čornych ostrovciôv na tliê sinioho i čornoho mora
A tam
Pauza
Aha
Vôn divitsie na jijiê. Vona divitsie pud nohi, vyhladaje jak małaja perelakana diêvčynka. Zdivovano
Tak
Trochu nespokôjno
Nichto ne pryjde

VONA

Ale moja duša tak i čuje
što chtoś pryjde

VÔN

Niê my tut sami
nikoho tut ne znajemo
Tut tôlko siêty dôm
I šče more

VONA

Chtoś tut uže je
Mucniêj
Tak
Chtoś tut je
Chtoś pryjde
Ja znaju što chtoś
pryjde

VÔN

Niê my tut sami
Pauza
Narešti sami
Teper my sami
razom sami
Upevniano
My ž ne mohli ostatisie
tam de byli
My musili perejiêchati
my ž musili kudyś perejiêchati
I tak my tut
koło siêtoho domu
I teper siêty dôm naš
Zadovolano
I teper budemo žyti v siêtum domi
Vôn znov divitsie v storonu domu
My postanovili perejiêchati siudy
Ščaslivo
My tak postanovili
I tak zrobili
I teper my tut
To my teper budemo žyti v siêtum domi
My ž postanovili
što perejiêdemo siudy
U siêtum domi budemo žyti
Tak my sobiê skazali
Teper my tut
Teper my budemo žyti v siêtum domi
Vôn znov divitsie v storonu mora
A tam
Pokazuje
je more
Velikie i hože
Vona divitsie na more

VONA

Ale ja ne dumała
što pryjiêchati siudy
bude tak
Ne tak
nu jak mniê siête skazati
Vona divitsie na zemlu. Pauza
More takoje velikie
Ja ne dumała
što vone takoje velikie
Ja dumała što vone zusiêm inše

VÔN

Ale my prosto ne dali rady
byti tam de byli inšy
my prosto ne dali rady
byti z inšymi
My ž chotieli tôlko byti razom
Chotiêli byti
razom sami
Me ne chotiêli byti de je inšy
My musimo žyti tam de nema nikoho inšoho
tam de budemo
tôlko my
My povinny žyti tam
de tôlko ty i ja
Hołosniêj
byli b razom sami
Deś daleko
Deś zdaleka
od usiêch inšych
tam
deś daleko
same tam my tak môcno chotiêli
žyti

VONA

Ale tut tak jakoś pusto
I vyhladaje jak buďto tut
chtoś je
i prytôm
joho nema
Je tut pusto i vodnočas ne pusto
Je tut
Zamovkaje

VÔN

Takije vže je staryje domy

VONA

Možlivo što vony takije je
Vôn pudychodit i siadaje na starôj porochniavuj łavci koło stiny domu. Vona divitsie na joho
Ale teper ode vidno
a podumaj jak bude koli stemniêje
koli pryjde oseń
i zima
koli bude temno i zimno
A my tut ne odny
Tomu što chtoś tut ciêły čas je
Rozvorušano
Chtoś tut je
Ja znaju što chtoś tut je
I chtoś pryjde
Ja znaju što chtoś pryjde

VÔN

My budemo tut oboje
narešti budemo
tôlko oboje
sami dla sebe
ne budemo tam
de vsiê inšy
ale budemo razom
razom sami
Teper budemo
razom sami
Sami dla sebe
odny
razom
Ne bude tut nikoho inšoho
Tôlko ty i ja
teper budemo razom
Z lohkoju prôśboju
Chodi siudy i siaď koło mene
Zapytalno
Ne chočeš prysiêsti
Vona potakaje

VONA

Ale tut je šče chtoś inšy
Chtoś pryjde
Z rozpačoju
My nikoli ne budemo
razom sami
Nikoli ne budemo razom

VÔN

Chodi siudy
prysiaď
My ž tôlko što pryjiêchali
Vona siadaje koło joho na łavci

VONA

Ale chtoś pryjde
ja siête znaju
Moja duša siête čuje
što chtoś ide
chtoś ne choče
kob my oboje byli sami
Chtoś pryjde

VÔN

Nikoho tut nema
Nichto ne pryjde

VONA

Hołosno
Ja znaju što chtoś
pryjde

VÔN

Niê

VONA

Nikoli ne pokinut nas oboch
samych

VÔN

Tobiê ne možna tak dumati

VONA

Ale chtoś pryjde
ja siête čuju
Vona vstaje, staje pered jim, divitsie na joho
Rozpačno
Chtoś pryjde

VÔN

Ale my ž perejiêchali siudy
kob my
mohli byti razom sami
Nichto ne pryjde
My tôlko
Zamovkaje, raptôvno divitsie na jijiê z rozpačoju. Pauza. Perelakano, zapytalno
A chto pryjde

VONA

Ja tôlko znaju
što chtoś pryjde
I ty tože chočeš kob chtoś
pryjšov
Tobiê lepi było b
z inšymi a ne zo mnoju
Tobie lepi było b z inšymi
Chtoś pryjde
koli my vôjdemo v seredinu chtoś
zastukaje v dvery
Bude stukati i stukati v dvery
Chtoś v siêty dvery zastukaje
i bude v jich stukati i stukati
ne perestane
bude ciêły čas stukati
Jak tôlko my vôjdemo v dôm
chtoś zastukaje

VÔN

Protestuje
Niê
Prosit
Ne možeš siêsti
siudy na łavku koło mene
Uspokojuje
Nichto ne pryjde

VONA

Ja znaju što chtoś ide
Ja siête dobre čuju
Ode tak pusto
što chtoś pryjde
Chtoś ide
Ja znaju što chtoś pryjde

VÔN

Niê nichto ne ide
Nichto ne pryjde

VONA

Use chtoś ide
Chtoś pryjde
Vona pryjde
Vona pryjde i
siade sobiê
siade tam
i bude divitisie tobiê v očy
Ja siête znaju
I vona siade sobiê tam
z tymi svojimi očyma
Vona siade sobiê tam
i bude divitisie choč by što
tobiê v očy
Chtoś pryjde
Vona pryjde
A ja siêtoho ne perenesu
Ja siêtoho ne perenesu koli chtoś pryjde
A vona pryjde

VÔN

Ne možeš siêsti
na łavku koło mene
Vona siadaje koło joho. Vôn obnimaje jijiê za plečy
Nichto ne pryjde
Ni vona
Ni nichto inšy
Teper my sami
teper my
razom
Sami
dla sebe
Vona opiraje hołovu na joho plečê
Tôlko ty i ja

VONA

Ty i ja

VÔN

Ty i ja

VONA

Ale to mucniêjše za mene
ja siête čuju
što chtoś pryjde
Abo što deś
uže je
Zapytalno
Može chtoś je v domi
Nastôjlivo
O teper
ty ne čuv
Vona z perelakom divitsie na joho, vyproščujetsie. Zapytalno
To ne byli kroki
Vôn divitsie na jijiê, słuchaje
Stoś było
To byli kroki
Ja štoś čuła
Vôn pudtakuje. Vona zapytalno
Ty tože siête čuv
Vôn pudtakuje
Ty tože siête čuv
Vôn vyhladaje trochu perelakany

VÔN

Tak

VONA

Chtoś tut je
Chtoś ide

VÔN

Ja dumaju što čuv kroki

VONA

A teper štoś čuješ
Vôn krutit hołovoju
Ale pered chviloju štoś tut było
Vona rozhladajetsie kruho, potum divitsie na joho
Teper znov
Vôn ustaje, divitsie na jijiê

VÔN

Chtoś ide
Vôn znov ide do liêvoho uhła domu, divitsie za rôh, oboročujetsie, divitsie na jijiê, krutit hołovoju

VONA

Zapytalno
Nichto
Vôn znov krutit hołovoju. Oboročujetsie nazad, znov divitsie za rôh, potum oboročujetsie do jijiê

VÔN

Pujdu podivlusie za dôm
Vona pudtakuje. Vôm pomału ide za rôh, znikaje. Vona sidit na łavci daliêj, rozhladajetsie. Potum ustaje, jde do uhła, za kotorym vôn tôlko što zniknuv. Divitsie za jim

VONA

Hołosno, zapytalno
Ničoho
Ne bačyš ničoho
Ničoho

VÔN

Zza rohu
Ničoho
Vona odvoročujetsie, ide nazad na pudvôrok

II

Vona ide čerez pudvôrok. I raptom bačyt mužčynu, kotory pojavlajetsie zza pravoho uhła domu. Jomu pud trydceť liêt. To zusiêm zvyčajny mužčyna. Vona divitsie na johu, potum opuskaje zrok. Znov divitsie na joho, kivaju jomu hołovoju. Mužčyna kivaje jôj. Potum ide vzdovž domu do jijiê i divitsie na jijiê. Vona divitsie na joho. Mužcyna pudychodit do jijiê i staje pered jeju

MUŽČYNA

Hôrdo, trochu napyšlivo
To viête kupili siêty dôm
Vona divitsie na mužčynu
Ja čuv što chtoś
kupiv siêty dôm
Ja tôlko vyjšov projtisie
Dôm tak dovho stojav pusty
što vže začav rozvaluvatisie
I raptom najšovsie chtoś
chto schotiêv joho kupiti
To ja prodavav siêty dôm
Ja chotiêv tôlko pobačyti
chto joho kupiv
Vona divitsie pered sebe
Ja vnasliêdovav siêty dôm
moja simja tut žyła
Ale kilka liêt tomu
umerła baba
Vona tut žyła jak ostatnia
Ot toho času dôm stojit pusty
Vôn stojit zusiêm zboku
i je vže stary
Było dosyć tiažko prodati siêty dôm
Ale nakuneć vôn prodavsie
Ja j ne dumav
što mniê vdastsie joho prodati.

VONA

A to viête siêty dôm prodavali
Mužčyna pudtakuje. Pauza. Zapytalno
A viête tut koli-leń žyli

MUŽČYNA

Niê tôlko môj baťko
Baťki mojoho baťka žyli tut
Roztopyruje ruki
u siêtum domi

VONA

To velmi stary dôm

MUŽČYNA

Tak
Ne znaju dokładno
kôlko jomu liêt
Ale što vôn stary
to vsiêm vidno

VONA

Hožy stary dôm

MUŽČYNA

Ale ja v jôm
nikoli b ne žyv

VONA

Niê

MUŽČYNA

Niê siêty dôm zastary

VONA

Zapytalno
I było tiažko joho prodati

MUŽČYNA

Tak było tiažko.
Vona siadaje na łavku. Mužčyna stojit i divitsie na jijiê, potum siadaje koło jijiê. Vona divitsie na joho

VONA

Viête žyvete nedaleko

MUŽČYNA

Tak nedaleko
Pauza. Divitsie na jijiê, zapytalno
A teper tut budete žyti viête
Vona pudtakuje
Čołoviêk tut može odčuvati sebe samotnym
Vona znov pudtakuje
Zamnôho ludi tut kruhom nema
Počti nikoho

VONA

Ode mało ludi to pravda

MUŽČYNA

Počti nichto tut ne žyve
Pauza. Vona i mužčyna sidiat i divlatsie pered sebe. Zza liêvoho uhła vyhladaje Vôn, i same v tôj chvili vona spohladaje na Mužčynu. Vôn odstupaje nazad i staje za rohom, opirajučysie ob stinu. Divitsie na zemlu, ne słuchaje, ale čuje, što hovorat
Ale ja v kažnum razi žyvu tut
nedaleko odsiôl
Bude mały kusok
Mužčyna smijetsie

VONA

Tak

MUŽČYNA

Žyvu tut nedaleko tak
Mužčyna divitsie na jijiê. Trochu šelmôvśko
Može my mohli b zrobiti neveliku kumpaniju
Vona divitsie na joho, krutit hołovoju
O ne kažête niê
Nema tut mnôho inšych
a ja ne z tych najhôršych
jak toj kazav
Vona divitsie prosto pered sebe. Pauza. Za uhłom domu nespokôjno stojit Vôn, choče pokazatisie, zatrymujetsie
Niê ja chotiêv tôlko pobačyti čy vže
chtoś je v domi

VONA

Tak
Mužčyna divitsie na jijiê. Vona pohladaje na joho

MUŽČYNA

Ja tôlko chotiêv doznatisie
chto kupiv siêty dôm

VONA

Ja ponimaju

MUŽČYNA

Ne kažnoho dnia
ja prodaju domy
Samochvalno
A teper ja maju hrošy

VONA

To pravda majete

MUŽČYNA

Tak teper u mene dobry hrôš

VONA

Trochu perelakana
Viête žyvete nedaleko odsiôl
Vona divitsie mužčyni v očy

MUŽČYNA

Tak
nedaleko odsiôl
Flirtuje
A što koli b

VONA

Perebivaje jomu
Niê
niê
Za uhłom domu stojit Vôn, štoraz bôlš nespokôjny, narešti, jakby prymušajučy sam sebe, vychodit zza rohu, ide čerez pudvôrok, divitsie na dvoch, kotory sidiat na łavci. Staje, pochilaje hołovu. Vona divitsie na joho

VONA

Nervovo
To byv joho dôm
To od joho my kupili
Mužčyna vstaje, ide do joho. Chutko
Kaže što tut žyv joho diêd
Vahajetsie, povoročujetsie do mužčyny
Čy može niê

MUŽČYNA

Tak môj diêd tože
Ale vôn umer
uže mnôho liêt tomu
Diêda ja ne pomniu
Ale moja baba tut žyła
šče para liêt tomu
koli vmerła
Mužčyna staje pered jim
Ja tôlko chotiêv pozdorovatisie
Stojit i divitsie na zemlu

VÔN

My tôlko pryjiêchali

MUŽČYNA

To napevno chočete
trochu tut porozhladatisie
Divitsie na jijiê
Ale ja mohu vernutisie
za chvilu
I tohdy mohu pokazati vam dôm

VONA

Chutko
Žyve tut chtoś šče
to značyt
tut v okolici
Mužčyna pudychodit do jijiê, krutit hołovoju, staje pered łavkoju

MUŽČYNA

Kob dokładno v okolici to niê
Ale počekajte
Vahajetsie
nu ja
Tôlko ja
Vona divitsie na zemlu. Pauza. Mužčyna zbirajetsie iti
Vernusie siudy za chvilu
Mohu vas večerom zaprositi na kilišok
Bo teper maju hrošy
Mužčyna smijetsie. Vôn i vona kivajut mužčyni, kotory pudymaje ruku, machaje jim i potum znikaje za pravym uhłom domu. Vôn ide do łavki, siadaje preč na kraj, kob byti jak najdaliêj od jijiê. Divitsie pered sebe na zemlu. Vona ostorôžno hulkaje na joho. Dovha pauza

VÔN

Trochu rozstrojany
To ty joho poprosiła siêsti
na łavci
koło sebe

VONA

Niê niê

VÔN

Značyt vôn tôlko tak pryjšov
i siêv
Jak-buďto ironično
Tak sam po sobiê pryjšov
i siêv
Vona jak odereveniêła divitsie pered sebe
Tak što to było takoje tajne žyčenie
kotore ty posłała
Musite siêsti tut
bliśko koło mene
Ty skazała siête
ne odkryvajučy rota
jak to ty vmiêješ

VONA

Niê perestań
Mniê tak strašno

VÔN

Niê ty ne robiła ničoho
Ani razu ne hlanuła na joho
Złôsno
Diviłasie na joho ciêły čas
Abo same
chotiêła siête zrobiti
akurat jak ja pryjšov
Vôn pokôrno kivaje hołovoju

VONA

Niê prošu tebe
Mniê tak strašno

VÔN

Rozvorušano
I čy ty ne chotiêła
tak jakoś opertisie na joho
akurat jak ja pryjšov

VONA

Ja ne operłasie na joho

VÔN

Ja ž siête bačyv
na svojiê očy
Ja ž bačyv jak ty na joho operłasie
Zhôdlivo
Ja ž siête bačyv

VONA

Pokôrlivo
Ja siêtoho ne zrobiła

VÔN

Spodobavsie tobiê

VONA

Ani spodobavsie ani ne spodobavsie

VÔN

Spodobavsie

VONA

Nu dobre trochu spodobavsie
Vôn ustaje, ide čerez pudvôrok

VÔN

Ja ž bačyv jak ty tam sidiš
z vyračanymi očyma
Vôn napevno poždav poka ja zajdu za dôm
kob
vujti na pudvôrok
i pohovoryti
z toboju sam-na-sam
Vôn rozpačno kivaje hołovoju
Vôn uže bude choditi siudy ciêły čas
Vôn ide nazad i znov siadaje na łavku, trochu bližej do jijiê
Žyve tut sam odin
I nam z toboju
nikoli ne dasť
spokoju
Divitsie na jijiê
I same od joho my kupili siêty dôm
Ustaje
Kob vono provaliłosie
I joho simja
žyła v siêtum domi
de teper majemo žyti my
Divitsie na jijiê z rozpačoju
U domi de teper majemo žyti my
Spokujniêj
A ty tut sidiš i divišsie
jomu v očy
divišsie i divišsie jomu v očy
Złusniêj
Klejišsie do joho na siêtuj łavci
Divitsie pered sebe. Pauza
A vôn pryjde znov
Pryjde znov
Pryjde
Začynaje choditi tudy-sudy. Pauza. Spokujniêj
Ty ž znała što chtoś pryjde
Ja tože siête znav na svôj sposub
Tôlko što ja ne chotiêv siêtoho znati
Ale ty znała siête ciêły čas
Staje, divitsie na jijiê. Złôsno
Ty na samum diêli chotiêła kob pryjšov
Ty tôlko kažeš što ne chočeš
kob chtoś pryjšov
ale napravdu ne chočeš
ničoho inšoho
Krutit pokôrno hołovoju

VONA

Ticho i spokôjno
Uspokôjsie
Vôn daliêj chodit tidy-siudy po pudvôrku
Perestań uže
Uspokôjsie
Pauza. Z falšyvym optymizmom
Treba nam vujti v seredinu i ohlanuti dôm
Von daliêj chodit po pudvôrku. Vona vstaje. Z prôśboju
Ne vôjdemo
do domu

VÔN

Chtoś že musiv pryjti
Vona pudychodit do joho, bere joho za ruku

VONA

Davaj pôjdemo
v seredinu
Vôn divitsie na jijiê

VÔN

Ja ne choču tut žyti
Rozpačno
Ja ne choču tut ostavatisie

VONA

Vesiołym hołosom, trochu perelakana
Davaj pôjdemo v seredinu

VÔN

Ty musiła divitisie jomu v očy
Vôn odpichaje jeji ruki, ide i siadaje na łavci, opiraje łôkti na kolina i pudpiraje borodu rukami. Z pravdivoju rozpačoju
Niê niê niê
Vona pudchodit do joho i siadaje koło joho na łavci

VONA

Z falšyvym optymizmom
Bude dobre zobačyš
Vôn divitsie na jijiê. Pauza

VÔN

Zusiêm považno
Ja tebe tak lublu
Vôn obnimaje jijiê, prytiskaje do sebe, divitsie v jeji očy. Vona obnimaje joho, ostorôžno začynaje joho kołychati

VONA

Ja i ty
Vona ciłuje joho v łob

VÔN

Ja i ty

VONA

Ja i ty
Vôn divitsie na jijiê, pokôrlivo

VÔN

Use chtoś musit pryjti

VONA

Vesiołym hołosom
Spokôjno
Ja i ty
ty ž znaješ

VÔN

Tak tôlko spokôjno

VONA

A teper možemo iti do našoho domu
Vôn vyproščujetsie

VÔN

Idemo v seredinu
Vôn ustaje z łavki. Vona vstaje. Berutsie za ruki i idut do dvery

VONA

Divitsie na joho
Kluč u tebe tak
Vôn staje, macaje kišeniu, pudtakuje. Vyjmaje kluč z kišeni. Vony idut do dvery. Vôn odmykaje i prytrymuje dvery. Vona vchodit v seredinu. Vôn ide za jeju, začyniaje dvery za soboju, čuti, jak zamykaje jich i proviraje, tiohajučy za dvery, čy dobre zamknuv

III

Vona z korydora vchodit do starosviêćkoji velikoji i prodovžnioji kuchni. Vôn uvochodit za joju, začyniaje dvery za soboju

VONA

Divitsie na joho z entuzijazmom
Podivisie na siêty chorošy kuchonny stôł
Pokazuje na dovhi, topôrny, rozrejpany stôł, kotory stojit prodovž pokoja, dotykajučy daliêjšoji korotkoji stiny.
ode my možemo siadati i jiêsti
odne naprotiv odnoho
možemo siadati i jiêsti
Divitsie na joho
Davaj siademo
Vona siadaje na odnu topôrnu rozrejpanu taburetku, radok kotorych stojit z odnoji storony stoła. Vôn ide za jeju, siadaje naprotiv na topôrnu rozrejpanu łavu, kotora stojit pry stiniê po druhuj storoniê stoła
Tak možemo siadati kažnoho rania
Bo my teper u našum domi
I budemo tut razom tôlko my dvoje
tut budemo razom my dvoje
razom sami
Sami dla sebe
I nichto siudy ne pryjde

VÔN

Tak tôlko my dvoje razom

VONA

Ty i ja

VÔN

Ty i ja
Vôn ustaje, pudychodit do kuchonnoho okna, kotore je poseredini stiny i z kotoroho vidno pudvôrok, vyhladaje na dvôr, rozhladajetsie na vsiê boki. Pauza

VONA

Bačyš štoś

VÔN

Niê
Oboročujetsie do jijiê
Ja dumaju što
Zmovkaje

VONA

Što takoje

VÔN

Niê ničoho

VONA

Veseliêj
Podivisie na siêtu staruju piêčku
Vona pokazuje na piêcku. Vôn kivaje hołovoju
I na siêtu staruju lodôvku
Vona pokazuje na lodôvku
Dumaju što ja
šče nikoli ne bačyła takoji staroji lodôvki
Divo što vona šče działaje
I siêty zanaviêski ode
Tut možna zatchnutisie
Vona rozhladajetsie po pokojovi
I tut my budemo žyti
My kupili siêty dôm
My kupili tut siête vsio
I teper budemo razom
sami
sami dla sebe
I siudy nichto ne pryjde
Vôn znov divitsie čerez okno. Vona divitsie na joho. Ne zusiêm perekonavčo
My budemo razom
Bôlš perekonavčo
Tôlko ty i ja
Šče bôlš upevniano
Nichto inšy
Zusiêm upevniano
Nichto ne pryjde
Vôn ciêły čas divitsie v okno

VÔN

Ticho
Vôn uže znov tam

VONA

Niê ty žartuješ
Vôn zainteresovano divitsie čerez okno

VÔN

Dumaju što ja joho bačyv

VONA

Vôn že tôlko što pujšov
Von divitsie na jijiê

VÔN

Tak ale ja počti vpevniany
što bačyv joho
Na pudvôrku
Tam daliêj
Zamovkaje

VONA

Ale to ne môh byti vôn
Vôn znov vyhladaje z okna

VÔN

Ale ja dumaju
što to byv vôn
Vona pudychodit do okna, staje koło joho, obnimaje joho za plečy, vyhladaje na dvôr
Ja štoś bačyv
to musiv byti vôn
Divitsie skosa na jijiê

VONA

Chočeš kob ja vyjšła na dvôr i porozhladałasie
Podiviłasie čy joho tam nema
Vôn rozpačno divitsie na jijiê, u očach maje strach

VÔN

Niê
Vona divitsie pud nohi. Zrezygnovana
Ty chočeš spotkatisie z jim
Ty ne chočeš byti razom
zo mnoju
ty chočeš spotkatisie z jim

VONA

Trochi perelakana
Ne žartuj sobiê
Pauza
Ty ž viêdaješ što to ne tak
Pauza
Možeš pujti sam
Pauza. Z udavanym optymizmom
Abo davaj prôjdemsie i podivimsie
na tyje staryje rečy
kotory je v siêtum našum domi
Siête my možemo zrobiti

VÔN

Ale ja vpevniany što bačyv joho
Tiii
Prysłuchujetsie. Divitsie na jijiê. Z pytaniom
Ty čuła
Vona krutit hołovoju. Hołosniêj
Ničoho
Vona znov krutit hołovoju. Vôn znov vyhladaje z okna. I raptom čuti stukotanie. Vôn divitsie na jijiê z perelakom. Vona divitsie na joho, velikimi perelakanymi očyma. Vôn krutit hołovoju, potum voročajetsie do łavki i siadaje na jijiê. Vona ide i siadaje na taburetci. Znov čuti stukotanie, siêtym razom mucniêjše. Oboje sidiat ticho, divlatsie odno na odnoho.

VONA

Pryhłušano
Ne odčyniajmo
Vôn krutit hołovoju. Ožyvlano
Nechaj tam prosto stojit
Vôn pudtakuje. Znov čuti stukotanie
Chaj tam sobiê stojit
i stukaje
My ne musimo odčyniati
Siêty dôm je naš
odčynimo tôlko tomu komu schočemo
Vôn opirajetsie łôktiami ob stôł, chovaje tvar u dołoniach
Nam ne treba odčyniati
Pauza
Odčynimo tôlko tomu komu schočemo
Vôn pudnimaje hołovu, kłade ruki na stôł, divitsie na jijiê

VÔN

Nikoli ne budemo tôlko my dvoje
I ty znała
što chtoś musit pryjti
Znov stukotanie

VONA

Z pytaniom
Musimo odčyniti

VÔN

Tobiê bude najlepi jak my odčynim
Ty siêtoho i chočêš
Zmovkaje

VONA

Ne musimo odčyniati
Sidiat i divlatsie odno na odnoho

VÔN

Može
Pauza
Abo vôn tam može stojit i žde
Stojit na pudvôrku
može stojit
pered dveryma

VONA

Ja dumaju što vôn pujšov
Ožyvlano
I vôn uže
ne pryjde
Vôn uže ne pryjde
se chiba za kilka dion
a potum uže
nikoli bôlš

VÔN

Sčaslivy
Tak dumaješ
Vona pudtakuje

VONA

Trochi veseliêj
Davaj pôjdemo do pokoja
Teper vôn vže napevno pujšov
Stukav do dvery
ale my jomu ne odčynili
I teper uže vôn pujšov
vôn pujšov

VÔN

Možlivo što pujšov

VONA

Ja znaju što vôn pujšov
Tak što my možemo iti do pokoja.
Vona bere joho za ruku. Vôn ustaje. Vona vede joho za soboju do dvery

IV

Vona vede joho za ruku do starosviêćko obstalovanoho pokoja z žovtoju šalôvkoju na stiênach.

VONA

Teper my prôjdemosie kruhom
i podivimosie na vsio
što je v pokojovi

VÔN

Trochu zrezygnovano
Ale vôn tam stojit
pered dveryma
stojit tam i čekaje
i zaraz zastukaje znov

VONA

Ja dumaju što vôn pujšov

VÔN

Smiêło
Nechaj tam sobiê stojit
Dvery i tak zamkniany

VONA

Nechaj tam sobiê stojit
Rozhladajetsie po pokojovi
Siêty pokuj velmi hožy
I vsiê siêty kartočki što visiat na stiênach
Oboje rozhladajutsie po pokojovi
Usio tut musit ostałosie
tak jak vono było
dovhimi litami
Rozhladajetsie zacikavlano, zavvažaje portret mołodoji kobiêty, kotory visit na dovhuj stiniê akurat naproti
Siêta fotografija
Tam na stiniê
Pokazuje
to napevno taja
što žyła tut pered nami
baba
Zmovkaje, hulkaje na joho, chutko
Tam daliêj
Pokazuje
tam daliêj
taja kotoru bačyš tam na stiniê
mołodaja kobiêta
na tôj fotografiji
to napevno vona
baba
jak była mołodoju
Vona puskaje joho ruku, pudychodit do portretu, staje pered jim. Vôn ostajetsie na svojôm miêsti. Vona divitsie na portret. Pauza
Vona musiła byti krasavicioju

VÔN

Trochu zrezygnovano
A vôn teper napevno stojit pered dveryma
Vôn zaraz zastukaje do dvery
Z rozpačoju
Čom ty ne skazała vperuč
što chtoś napevno pryjde
Vona povoročujetsie do joho

VONA

Chaj sobiê tam stojit
Vôn divitsie na zemlu

VÔN

Ty napevno dumaješ
što i vôn krasaveć
Vôn całkom podôbny do babki

VONA

Vôn do jijiê
ne velmi kob podôbny
Vôn smijetsie. Vona znov povoročujetsie do portretu

VÔN

A ty dobre zapometała
jak vôn vyhladaje
Pudychodit do portretu, divitsie na joho. Spohladaje na jijie. Ironično
Zdajetsie mniê što vôn trochu podôbny
do svojiê babki jak vona była mołodaja
Pauza
A teper tam na dvorê obchodit dôm
Vona ide po pokojovi. Vôn povoročujetsie za jeju
Jak dumaješ
Podôbny do jijiê

VONA

Ne znaju

VÔN

Ty diviłasie na joho tvar tak dokładno
Vôn udaje, što ne čuje, daliêj rozhladajetsie po pokojovi

VONA

Tam
Divitsie na šlubnu fotografiju, kotora visit z liêvoho boku na korotšuj stiniê
bude šlubna fotografija
Pokazuje
tam
musit byti šlubna fotografija
Spontanično
I jeji čołoviêk tože byv hožy
Pudychodit do fotografiji bližêj, dokładno pryhladajetsie. Odvoročujetsie do joho. Konstatuje mimochodom
Oboje byli hožy
Vôn pudtakaje, pudychodit do jijiê, staje
To była hoža para
I vony byli dosyć mołodyje jak vinčalisie

VÔN

Trochu zacikavlany
Ja dumaju što vôn trochu podôbny
i do babki i do diêda
Ale na siêtuj fotografiji
vony oboje mołodyje

VONA

Tak vony dosyć mołodyje
Trochu vahajetsie
Jim bude ne bôlš čym po dvadceť liêt

VÔN

Vona musit šče mołodša

VONA

Vony ne takije
jak my z toboju

VÔN

Ty ž ne takaja staraja

VONA

I mołodaja
uže tože niê
Vona obnimaje joho za plečy, prytiskajetsie do joho. Pauza. Divitsie na joho
Ale ja takaja ščasliva
što my oboje
spotkalisie
Nemało času projšło poka ja spotkała
kohoś z kim mohła
oddychnuti
Pauza
U koho mohła oddychnuti
Razom sami
dla sebe
To dokładno siête
To dokładno siêtoho my chočemo
My ž chočemo oddychnuti
razom

VÔN

I my ž oddychajemo
razom
Vona pudtakuje. Pauza. Vôn vysvobodžujetsie z jeji obnimku, ide do dovšoji stiny, de koło portretu visit kartočka chłopcia z konfirmaciji. Staje pered jim. Divitsie na kobiêtu. Trochu ironično
Tut joho kartočka
u kostiumovi i z halštukom
Pauza. Z vahaniom
Divno što vôn
ne zniav siêtych kartočok
pered tym jak prodati dôm
prynajmi tych na kotorych vôn sam

VONA

Tak to dosyć divno
Vôn odčyniaje dvery, kotory je v pravuj korotšuj stiniê, zahladaje do spalni

VÔN

A tut je spalnia de
Vahajetsie
de
spała staraja
Smerdit tut starynoju
Smerdit tut starymi sikami
zatchło tut i brudno
I farba obłuščujetsie
A łôžko ne posłane
Uvochodit do spalni. Vona ide do fotografiji z konfirmaciji, staje pered jeju. Vôn kryčyt zo spalni
A pud łôžkom stojit nocnik
do połoviny z starymi zapliêsniałymi sikami
Jak tak možna
Vona daliêj divitsie na fotografiju z konfirmaciji. Perelakana
Podumaj što tut pud łôžkom
stojit nocnik
do połoviny z starymi sikami
Jak tak možna

VONA

Ne zusiêm prytomno
Nocnik do połoviny
zo starymi sikami

VÔN

Zo spalni
Treba siête vyliti

VONA

Tut šče mnôho treba
zrobiti
u siêtum domi

VÔN

Zo spalni
Nam ne treba było
kuplati siêtoho domu

VONA

To ne takoje pevne
Vôn znov pojavlajetsie v pokojovi, začyniaje za soboju dvery spalni, divitsie na jijiê. Vona daliêj pryhladajetsie do fotografiji z konfirmaciji. Odryvaje zrok, divitsie na joho. Znov divitsie na fotografiju. Zadumčyvo
Nocnik z starymi sikami pud łôžkom
Vôn pudtakuje, ide do kanapy, kotora stojit uzdovž liêvoji korotšoji stiny pud vesiêlnoju fotografijeju. Lahaje na jijiê, ležyt na vznak, divitsie prosto pered sebe. Vona ide do dvery spalni, odčyniaje jich, uvochodit v serediny. Zo spalni
Nate vam
Niê
jak tak možna
I smerdit tut zatchłoju starynoju
I łôžko ne posłane
Vyhladaje na toje sto vony
naveť ne pominiali navołočok
posli toho
Vahajetsie
jak vona ode spała

VÔN

Napevno ode i vmerła
na siêtum łôžkovi
na siêtych navołočkach
Vona voročajetsie do pokoja, začyniaje za soboju dvery

VONA

Ty dumaješ

VÔN

Ty znała što chtoś
musit pryjti
Ty siête znała
Vona ide do okna, kotore je trochu napravo v dovšuj stinie i naprovo od portretu i kartočki z konfirmaciji. Staje pered onkom i divitsie na dvôr, na more

VONA

Jak-buďto nudiačysie
A tam majemo more
Tôlko more
I nikoho tut nema
Ja baču tôlko more
nic inšoho

VÔN

Ne bačyš nikoho

VONA

Tôlko more

VÔN

Tôlko more — dobre
Trochu žvaviêj
To dobre
bačyti tôlko more
To čołoviêk može byti spokôjny
Ty i ja
a tam na dvorê more
Je tak jak maje byti
Ty i ja i more
I nichto inšy tut ne bude
Tôlko ty i ja i more
Nichto inšy

VONA

Ale more takoje velikie
I ne vidno ni odnoji žyvoji dušê
Ni odnoho domu
Tôlko more
Vôn odvoročujetsie na kanapi, ležyt plečyma do jijiê, divitsie na stinu. Pauza
Ne smutkuj
Ja tebe potiêšu
Vona ide do kanapy, lahaje na jôj, obnimaje joho, prytulajetsie do joho plečy. Potišajučy joho
Tôlko ja i ty
I šče more
Ja i ty i more
Tobiê ne treba smutkovati
Ja budu tebe dohladati
Tobiê ne treba bojatisie
Pobačyš
Usio bude dobre
Ničoho złoho
ne stanetsie
Ja i ty budemo razom
Teper uže budemo razom
ciêły čas
Ja i ty
budemo razom
Nikoho inšoho tut ne bude
Tôlko ja i ty
A dôm je stary
i hožy
A my pokinuli vsiêch inšych
I teper budemo razom
budemo
razom sami
ty i ja
sami razom
budemo razom oddychati
teper budemo razom
tôlko ja i ty
Ja i ty
sami razom
Pauza. Vôn odvoročujetsie do jijiê na kanapi, divitsie na jijiê

VÔN

Perelakano
Čuješ
Ja čuju kohoś na dvorê
Vôn na dvorê
Vôn tam
pud oknom

VONA

Spokôjno
Ja ničoho ne čuju
Čuju tôlko jak bje
tvoje sercie
Čuju što ty bojišsie

VÔN

Ja čuju
velmi vyrazny kroki
Čuju što chtoś
je na dvorê
Vôn ne pujšov
niê
Vôn na dvorê i obchodit dôm kruhom
Oboje ležat i słuchajut

VONA

Trochi zrezygnovano
Na dvorê faktyčno chtoś je
Značyt vôn ne pujšov
I teper chodit kruhom domu
obchodit dôm kruhom
Pauza
Ale siête nam ne musit mišati
Siête ne je nebezpečne
što vôn tam na dvorê
što vôn obchodit dôm kruhom
Perekonavčo
Siête ne je nebezpečne
Mjahko
Bo teper ja i ty
je razom sami
Rozpačno
Teper my razom
sami
z soboju

VÔN

Perelakano
Vôn chodit i chodit kruhom domu
Ja čuju jak vôn tam chodit kruhom
A za chvilu vôn stane na pudvôrku
Vôn ne odyjde
vôn znov i znov
bude siudy voročatisie
Vôn siadaje na krajovi kanapy. Vona siadaje koło joho. Perelakano divitsie na joho

VONA

Rozpačno
Ciêły čas
vôn bude prychoditi
Vôn ciêły čas bude prychoditi
Ja ty takoje možeš kazati

VÔN

Skazav što pôjde
ale nikudy ne pujšov
Vôn prosto ostavsie
Bude ciêły čas prychoditi

VONA

Ale tak ne bude
Vôn že skazav što nas pokine
kob my tut sami rozhlanulisie
Vôn chotiêv iti
Chotiêv vernutisie
uže puzniêj
My miêli tut rozhlanutisie

VÔN

Ale teper vôn tut znov
Trochi odvažniêj
Ale dvery zamkniany

VONA

Ty napevno znaješ
što chtoś
je na pudvôrku
Vôn pudtakuje

VÔN

Odvažniêj
Mohu vyjti na dvôr i podivitisie
Vôn ustaje, ide na kuchniu, voročajetsie, divitsie na jijiê zrezygnovano. Ticho
Vôn stojit na pudvôrku
Ja bačyv joho
čerez kuchonne okno

VONA

Vôn že skazav što pôjde
Divitsie na joho zo strachom. Pauza
Ty pevny što tam
chtoś je
Vôn pudtakuje. Ide do kanapy, siadaje koło jijiê, divitsie na jijiê

VÔN

Z obvinovačoniom
Teper vôn znov tam
A ty tut najšła pryjatela
jak tôlko my pryjiêchali
Ty dała rady siête zrobiti
Ja tebe bačyv
Rozpačno
Ja dobre bačyv
jak ty diviłasie jomu v očy
Koli ty dumała
što ja tebe ne baču
ty jomu diviłasie v očy
I ja dobre čuv
jak ty pytałasie čy vôn žyve
daleko odsiôl
Ja siête dobre čuv

VONA

De vôn

VÔN

Ja skazav
što stojit na pudvôrku

VONA

Chutko
Chaj tam sobiê stojit
vôn že može
tam stojati
Tak chaj tam sobiê stojit

VÔN

To ty joho zaprosiła kob vôn
pryjšov do nas znov

VONA

Niê
Vôn sam skazav
što pryjde
ja ne skazała ničoho
Vôn sam skazav što choče
vernutisie za chvilu
tak skazav

VÔN

A teper vôn uže tut
Čuti stukotanie. Vôn ustaje, divitsie z perelakom na jijiê. Vona divitsie na joho. Rozpačno
Ne mohu pobačytisie z jim
Idu
Divitsie na dvery do spalni
Idu do spalni
Pokazuje na dvery do spalni
Ne dam rady podivitisie na joho
Divitsie na jijiê z prôśboju
Koli treba odčyniti
musiš siête zrobiti ty

VONA

Z vahaniom
Ty pevny
Ty pevny što nam treba odčyniti
i što siête maju zrobiti ja
Vôn pudtakuje

VÔN

Ja teper ne mohu
Ja teper ne mohu divitisie na ludi
Ja ne perenesu
koli b siudy chtoś chodiv
Korotka pauza
Ale my musim odčyniti
Ty odčyniš jomu dvery

VONA

Zapytalno
Maju odčyniti
Znov čuti stukotanie

VÔN

Koli chtoś maje odčyniti
to musiš byti ty
chto odčynit dvery
Ja ne mohu odčyniti
Ja ne mohu joho bačyti
Ja znav što chtoś pryjde
Znov čuti stukotanie, teper mucniêjše

VONA

Zapytalno
Musimo odčyniti
Vôn stiskaje plečyma. Stukotanie šče mucniêjše. Vona divitsie na joho
Napravdu dumaješ
što my musimo odčyniti
Musimo odčyniti
Znov čuti stukotanie

VÔN

Vôn ne perestane stukotati
Tak što my musim odčyniti

VONA

Zapytalno
I ja maju jomu odčyniti
Znov čuti stukotanie. Vona ide na kuchniu, dvery pokidaje odčyniany. Vôn ide do spalni, začyniaje dvery za soboju, potum jich odčyniaje, voročajetsie do pokoja. Lahaje na kanapu z tvarom odvernianym do stiny, z rukami załožanymi za hołovoju, kolinami pudsunutymi do stiny.

V

Vona stojit i pryderžuje dvery, odčyniany pered mužčynom, kotory stojit na porozi i rozhladajetsie po kuchni.

MUŽČYNA

Ja podumav što mohu vam siêty dôm
pokazati odrazu teper
I ja pryniôs z soboju
Pudnimaje pered soboju torbu, u kotoruj dzielenčat butli
što-ne-što
Viête ž viêdajete što ja teper pry hrošach
Smijetsie, usmichajetsie
Nikoli raniêj ja ne miêv tôlizno hrošy
Smijetsie
A teper ja vže maju hrošy
I to vaša zasłuha
Mužčyna ide na kuchniu, spohladaje na jijiê. Vona začyniaje dvery za soboju. Mužčyna prochodit koło jijiê i siadaje na łavku. Pauza
Viêdajete
ja siêty dôm
dobre znaju
oryjentujusie tut
znaju kažny zakutok
Pauza. Vôn stavlaje torbu na stôł. Vona pudychodit do kuchonnoho okna, perenosit vahu tiêła na pravu nohu, tak što jeji kłub lohko vyhinajetsie v joho storonu. Divitsie čerez okno. Mužčyna divitsie na jeji kłub
Koli ja byv mały
ja často byvav
u siêtum domi
Dosyć často ja tut byvav
Pauza
Viête ne dali b mniê
šklanku
Vona divitsie na joho

VONA

Ja ne znaju
de šklanki
Vôn pokazuje na šafku z rozsuvnymi dverciami, kotora visit na stiniê za radkom taburetok. Vona divitsie na joho
De

MUŽČYNA

Tam u šafci
Vôn daliêj pokazuje. Vona odsovuje dverci, za kotorymi bačyt hože postavlany šklanki, filižanki i inšu posudu
Ja prodav dôm
zo vsiêm što v jôm było
Ja i tak ne viêdav by
što
z siêtym
robiti
Jôj by siête
ne spodobałosie
starôj babi
Smijetsie
Ale takoje vže žycie
čołoviêk zbiraje rečy
potum umiraje
a inšy majut svojiê rečy
dla jich tyje rečy
čuť ne bez ciny
Tak vono je

VONA

Zapytalno
Šklanku
Vôn pudtakuje

MUŽČYNA

I odnu dla vas
bo viête
tože trochu vypjete
Vona krutit hołovoju
Tak što vy ne chočete ničoho vypiti
Vôn vytiahaje z torby butel piva i stavit joho pered soboju na stôł. Divitsie na jijiê chitrovato
Ničoho ne vypjete
Vona krutit hołovoju. Vôn odkryvaje butel i stavit joho nazad na stôł. Vona vytiahaje z šafki odnu šklanku, stavlaje jijiê pered jim na stôł. Ide znov do okna, de ostajetsie. Znov divitsie na dvôr. Vôn divitsie na jijiê
Vam ničoho
Vona spohladaje na joho, krutit hołovoju. Vôn nalivaje trochi piva do šklanki, piêna teče čerez kraj. Divitsie na jijiê
Viête povinny siêsti
Može siadete zo mnoju
i trochi pohovoryte
Vôn potiahaje zo šklanki, maje piênu na hubach, divitsie na jijiê ciêły čas
Ne chočete ničoho
Ne chočete siêsti
Vôn odstavlaje šklanku na stôł. Pauza. Tepłym tonom
Tak tut lubiła posidiêti moja baba
kažniutkoho rania
Nečasto vychodiła
z siêtoho domu
I čuť ne vse była odna
A teper jijiê tut nema
Pauza
Tak tak
Pauza. Vôn divitsie na jeji kłub. Vona divitsie čerez okno
Vona była odna
u siêtum domi
baba
mnôho liêt
Môj diêd
umer davno tomu
Vona musit była velmi samotna
Ale nikoli ne narykała
niê
Napevno była samotna
tomu što tut nema
zamnôho ludi
Hołosno smijetsie. Pauza
De viête podiêli svoho čołoviêka
Divitsie na jijiê

VONA

De ja podiêła svoho čołoviêka

VÔN

Teper siaďte zo mnoju
Vypite šklanku piva
Pohovorête trochi zo mnoju
Vona pudychodit i siadaje naproti joho na taburetci. Vôn stavlaje pered jeju butel piva. Vona krutit hołovoju. Vôn zadumujetsie. Ticho
Tak baba
Sentymentalno
Vona była dobra
Vona vse była dobra dla mene
Potiahuje pivo
Moja baba tak
Pauza. Vôn divitsie na jijiê
Viête kupili siêty dôm tanio
Napravdu tanio
Usio što vona miêła v žyci
to siêty dôm
i toje što v jôm
I ja vnasliêdovav siêty dôm
Majete za što mniê skazati spasibo
Usmichajetsie. Pauza
Abo može viête za siêty dôm
zapłatili zadoroho
Vôn stojit u takôm bezludnum miêsti
I vôn taki sporochniêły
Može viête za joho perepłatili
Hołosno smijetsie
Niê viête dostali joho tanio
zatanio
Viête povinna byti vdiačna mniê
Ja vam siête kažu
viête povinna skazati mniê spasibo
Vona vstaje
Ne posidite
i ne pohovoryte zo mnoju trochi
Tôlko trochi
Vona stojit koło kuchonnoho stoła i divitsie na joho
Teper niê
To može inšym razom
Može my vstrêtimsie v inšum miêsti
Ja ž žyvu nedaleko odsiôl
Možemo spokôjno vstrêtitisie
Abo
Smijetsie
vstrêtimsie i tak
Ode nema mnôho inšych ludi
kotorych viête mohli b vstrêtiti
ale mene vstrêtiti ode možete
Tak što koli zachočete kumpaniji
Potiahaje pivo
Tak što koli zachočete kumpaniji
chvatit prosto pryjti
možete pryjti buď-koli
do mene dodomu
Abo možete mniê pozvoniti
Bo v siêtum domi je telefon
i ja maju telefon
Zaraz
Vôn vytiahaje z kišeni płašča piro i kusok paperu
Zaraz
zapišu vam numer
na kotory možete pozvoniti
Chvatit prosto pozvoniti
Koli schočete pozvoniti
buď-koli
Vôn kłade papiêr na stôł, pochilajetsie nad stołom, staranno zapisuje numer. Vona stojit z druhoji storony stoła i divitsie na joho. Vôn pudymaje zrok na jijiê, bere papiêr, podaje jôj. Vona bere. Vyjmaje z kišeni košelok, odkryvaje, kłade papiêr tudy. Vôn usmichajetsie do jijiê, kivaje hołovoju
Chvatit prosto pozvoniti
Teper viête majete numer
I vôn dobre schovany
tam de viête teper joho połožyli
Vôn usmichajetsie do jijiê, potum kiruje pohlad na stôł. Vona znov ide do kuchonnoho okna, staje prosto, opirajetsie rukami na pudokonnik, divitsie na dvôr. Vôn bere šklanku, dopivaje jijiê, stavit nazad na stôł. Bere butel, zakryvaje joho i chovaje do torby. Ustaje
Tak chvatit prosto pozvoniti
Zvoniête
buď-koli
I ja vam skažu
što ja ne samy najhôršy
Vôn pudychodit i staje koło jijiê, vona ciêły čas vyhladaje čerez okno. Divitsie čerez okno prosto pered sebe. Pauza
Niê ja chotiêv tôlko
vkanuti
U vas napevno mnôho roboty
Ja mohu pryjti puzniêj
abo mohu pryjti kotorohoś inšoho dnia
Chvatit prosto pozvoniti
Teper viête vže znajete de mene najti
I viête napevno pozvonite
Vôn ide do dvery na korydor. Vona odvoročujetsie, divitsie za jim. Vôn odvoročujetsie, divitsie na jijiê
Ja vže jdu
vernusie
inšym razom
Vona kivaje hołovoju. Vôn odčyniaje dvery, vychodit na dvôr, začyniaje dvery za soboju. Vona stojit koło okna, divitsie na dvôr

VI

Vona vchodit do pokoja. Vôn ležyt na kanapi z tvarom, ciêły čas obernutym do stiny, i z pudtiahnutymi kolinami. Vona siadaje na krajovi kanapy. Vôn ciêły čas ležyt i divitsie na stinu. Dovha pauza

VONA

Spokôjno
Uže pujšov
Pauza. Hołosniêj
Čuješ što kažu
Uže pujšov
Pauza. Tišêj
Spiš sobiê
Vona kłade ruku na joho plečo, trese jim
Pujšov
Uže joho nema
Vôn odvoročujetsie i divitsie na jijiê, mravymi očyma. Perelakany
Što z toboju
Vôn znov divitsie na stinu
Što z toboju
Vôn uže pujšov
My z toboju znov sami
Vona znov trese joho plečo
Odozvisie ž
Što tobiê
Nachilajetsie nad jim, obnimaje joho
Što tobiê je
Môj kochany
Što tobiê je

VÔN

Hovoryt do stiny
Ty teper zadovolana
Zadovolana

VONA

Rozpačno
Što ty chočeš skazati
Mniê tak strašno

VÔN

Teper maješ toje čoho chotiêła
Pauza. Vona odsovujetsie od joho, ustaje, odstupaje do pokoja. Vôn divitsie na jijiê. Ironično
Ty sprytna
Ty napravdu sprytna
Očyvidno što tut velmi pusto i bezludno
Ja ponimaju
Ja siête rozumiêju

VONA

Ne buď taki
Mnie tak strašno

VÔN

Ja rozumiêju
Ja siête dobre ponimaju

VONA

Što nibyto

VÔN

Tobiê treba było

VONA

Z lohkoju złôstieju
Što

VÔN

Koli jomu pozvoniš

VONA

Ne budu jomu zvoniti

VÔN

To našto ty vziała
numer joho telefonu

VONA

Ja ž musiła vziati
Što mniê było robiti
koli vôn joho davav

VÔN

Aha
I jak ochôtno ty joho vziała
Ja siête ponimaju

VONA

Što ty chočeš skazati

VÔN

Čom ty schovała toj papiêrčyk
z numerom do košelka

VONA

Ja siêtoho ne zrobiła

VÔN

Aha niê

VONA

Jak ty možeš znati
što ja siête zrobiła

VÔN

Ja prosto znaju
Čuju po tvojôm hołosi
Prosto znaju
Vona ide na kuchniu, dvery pokidaje odčyniany. Pauza. Vôn siadaje na krajovi kanapy, divitsie na pomôst. Zusiêm spokôjno
Ja znav
što chtoś pryjde
Ustaje, ide do okna, divitsie vniz na more
A tam vnizovi majemo more
z usiêmi svojimi falami
more
vone biêłe i čorne
z svojimi falami
z mjahkimi i čornymi
svojimi prohłubkami
Smijetsie sam do sebe
A my ž tôlko chotiêli
byti razom
Smijetsie vhołos. Pauza. Ide na kuchniu

VII

Vôn vychodit hołôvnymi dveryma, ide do pravoho uhła domu, ide do liêvoho uhła, šukaje jijiê. Chodit po dvorê tudy i nazad

VÔN

Niê vona jomu ne pozvonit
Napevno chutko vernetsie
I tohdy my budemo sami
Budemo ciêły čas
razom sami
budemo
žyti
sami dla sebe
Pudychodit do łavki, siadaje. Opiraje łôkti na kolina, hołovu pudpiraje rukami. Divitsie prosto pered sebe
Razom sami
sami dla sebe
Vôn grubo smijetsie. Dovha pauza. Vona vychodit zza liêvoho uhła domu, čuło divitsie na joho. Vôn pudymaje zrok na jijiê, potum opuskaje. Vona siadaje koło joho na łavci, pudymaje ruku, hładit joho po ščocie. Dovha pauza. Zanaviêsa.

PDF dla drukovania » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jon Fosse — pjesa — z novonorveśkoji perekłav Jan Maksimjuk, Chtoś pryjde
2018-03-16, 19:59
EPUB dla čytałok e-book/Kindle » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jon Fosse — pjesa — z novonorveśkoji perekłav Jan Maksimjuk, Chtoś pryjde
2018-03-16, 19:59