Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Community » Maksymiuk Jan » Pudlaśka gramatyčna terminologija
Pudlaśka gramatyčna terminologija
Click to enlarge...

Čy treba v pudlaśkuj movi prydumuvati svojiê słova na vsiê časti samolota?

Jan Maksimjuk
28 hrudnia 2011

Čy treba v pudlaśkuj movi prydumuvati svojiê słova na vsiê časti samolota? Abo čy treba perekładati matematyčnu i fizyčnu terminologiju do takoho urovnia, kob možna było napisati po-pudlaśki artykuł z elektrodynamiki (klasyčnoji abo kvantovoji)? Ja ne viêdaju. Koli chtoś siête zrobit, ja peršy napišu pro joho/jijiê bloga na Svoja.org i zaproponuju joho/jeji kandydaturu do Akademiji Pudlaśkoji Movy v Čyžach, koli vže siêta Akademija povstane. Ja sam takoji terminologiji stvorati ne berusie.

Zatoje ja vziavsie stvoryti/pudobrati bôlš-menš poslidôvno gramatyčnu terminologiju dla pudlaśkoji movy, koli pisav „Gramatyku”, kotora stojit na našum sajti. „Gramatyka” šče ne skônčana – brakuje rozdiêłu „Składnia” – a tomu i terminologija tam nekompletna. Ale v siêtum miêsti mniê chočetsie pokazati kilka prykładuv mojeji terminologičnoji tvôrčosti i pudboru, kotory, ne skryvaju, natchnialisie terminologičnymi znachôdkami v biłoruśkuj i ukrajinśkuj movach.

Fonetyka i fonologia (Fonétyka i fonológija)

  • język mówiony (parole) – hóvor
  • język jako system (langue) – móva
  • organy mowy – órgany hovorênia
  • płuca – lóhki
  • tchawica – dýchavka
  • krtań – gardiôłka
  • jama gardłowa – horłovája poróžnina
  • jama nosowa – nosovája poróžnina
  • jama ustna – rótova poróžnina
  • podniebienie – poniêbie
  • języczek – jazýčok
  • wargi – húby
  • zęby – zúby
  • dziąsła – diásny
  • język – jazýk
  • samogłoski – samozvúki
  • spółgłoski – spuvzvúki
    • dźwięczne – zvunkíje
    • bezdźwięczne – hłuchíje
    • szmerowe – šumovýje
    • półotwarte – puvodkrýty
    • wargowe – hubnýje
    • dwuwargowe – ohúblany
    • zębowe – zubnýje
    • dziąsłowe – diasnovýje
    • zwarte – zomknúty
    • wybuchowe – vybuchnýje
    • szczelinowe – pazovýje
  • upodobnienie fonetyczne – fonetýčne prypodóbnienie
  • akcent – prýzvuk
  • sylaba akcentowana – prýzvučny skład
  • fonem – fonéma
  • cecha dystynktywna fonemu – odrôznivalna pôznaka fonémy
  • opozycja fonologiczna – fonologíčna opozýcija

Znaki interpunkcyjne (Punktuacíjny znáki)

  • kropka – krópka
  • przecinek – ciátka
  • średnik – krópka z ciátkoju
  • myślnik – protiážnik
  • cudzysłów – čužomóvje
  • nawias – kabłučkí
  • dwukropek – dvochkrópje
  • wielokropek – mnôhokrópje
  • pytajnik – pytálnik
  • wykrzyknik – klíčnik

Słowotwórstwo (Słovotvôr)

  • morfem – morféma
  • rdzeń – stryžôn
  • afiks – rôstka, áfiks
  • przedrostek – peredrôstka, préfiks
  • przyrostek – pryrôstka, súfiks
  • podstawa słowotwórcza – słovotvôrna osnóva

Morfologia (Morfológija)

  • rzeczownik – imiênnik
  • przymiotnik – prymiêtnik
    • jakościowy – jákosny
    • relacyjny – odnôsny
    • dzierżawczy – prysvôjny
  • liczebnik – ličébnik
    • główny – kôlkosny
    • zbiorowy – zbôrny
    • ułamkowy – dróbovy
    • porządkowy – porádkovy
  • zaimek – zajmiênnik
  • czasownik – dijesłôv
  • przysłówek – prysłôvnik
  • wyraz modalny – modálne słóvo
  • przyimek – pryjmiênnik
  • spójnik – złúčnik
  • partykúła – částka
  • wykrzyknik – klíčnik
  • rodzaj męski – mužčýnśki rôd
  • rodzaj żeński – žénśki rôd
  • rodzaj nijaki – serédni rôd
  • liczba pojedyńcza – odinóčna líčba
  • liczba podwójna – parnája líčba
  • liczba mnoga – mnôžna líčba
  • przypadek – odmiênnik
  • odmieniać rzeczownik przez przypadki – odminiáti imiênnik
  • mianownik – najmiênny
  • dopełniacz – pryrôdny
  • celownik – daválny
  • biernik – znachôdny
  • narzędnik – stanôvny
  • miejscownik – mistióvy
  • wołacz – klíčny
  • bezokolicznik – bezosôbnik, infinitýv
  • imiesłów przymiotnikowy – dijeprymiêtnik
  • imiesłów przysłówkowy – dijeprysłôvnik
  • aspekt czasownika – vid dijesłóva
    • dokonany – dokónany
    • niedokonany – nedokónany
  • osoba czasownika – osóba dijesłóva
  • czas czasownika – čas dijesłowa
    • teraźniejszy – tepéryšni
    • przeszły – minúły
    • przyszły – búduščy
  • strona czasownika – stan dijesłóva
    • strona czynna – aktývny stan
    • strona bierna – pasývny stan
  • tryb czasownika – spósub dijesłóva
    • tryb oznajmujący – dijový spósub
    • tryb przypuszczający – prypuskný spósub
    • tryb rozkazujący – prykazný spósub
PDF for printing » Click the icon to download...
Jan Maksimjuk, Pudlaśka gramatyčna terminologija
2011-12-28, 11:21
EPUB for e-book readers » Click the icon to download...
Jan Maksimjuk, Pudlaśka gramatyčna terminologija
2011-12-28, 11:21
MOBI for Kindle readers » Click the icon to download...
Jan Maksimjuk, Pudlaśka gramatyčna terminologija
2011-12-28, 11:21