Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Hromada » Maksymiuk Jan » Pudlaśka gramatyčna terminologija
Pudlaśka gramatyčna terminologija
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Čy treba v pudlaśkuj movi prydumuvati svojiê słova na vsiê časti samolota?

Jan Maksimjuk
28 hrudnia 2011

Čy treba v pudlaśkuj movi prydumuvati svojiê słova na vsiê časti samolota? Abo čy treba perekładati matematyčnu i fizyčnu terminologiju do takoho urovnia, kob možna było napisati po-pudlaśki artykuł z elektrodynamiki (klasyčnoji abo kvantovoji)? Ja ne viêdaju. Koli chtoś siête zrobit, ja peršy napišu pro joho/jijiê bloga na Svoja.org i zaproponuju joho/jeji kandydaturu do Akademiji Pudlaśkoji Movy v Čyžach, koli vže siêta Akademija povstane. Ja sam takoji terminologiji stvorati ne berusie.

Zatoje ja vziavsie stvoryti/pudobrati bôlš-menš poslidôvno gramatyčnu terminologiju dla pudlaśkoji movy, koli pisav „Gramatyku”, kotora stojit na našum sajti. „Gramatyka” šče ne skônčana – brakuje rozdiêłu „Składnia” – a tomu i terminologija tam nekompletna. Ale v siêtum miêsti mniê chočetsie pokazati kilka prykładuv mojeji terminologičnoji tvôrčosti i pudboru, kotory, ne skryvaju, natchnialisie terminologičnymi znachôdkami v biłoruśkuj i ukrajinśkuj movach.

Fonetyka i fonologia (Fonétyka i fonológija)

 • język mówiony (parole) – hóvor
 • język jako system (langue) – móva
 • organy mowy – órgany hovorênia
 • płuca – lóhki
 • tchawica – dýchavka
 • krtań – gardiôłka
 • jama gardłowa – horłovája poróžnina
 • jama nosowa – nosovája poróžnina
 • jama ustna – rótova poróžnina
 • podniebienie – poniêbie
 • języczek – jazýčok
 • wargi – húby
 • zęby – zúby
 • dziąsła – diásny
 • język – jazýk
 • samogłoski – samozvúki
 • spółgłoski – spuvzvúki
  • dźwięczne – zvunkíje
  • bezdźwięczne – hłuchíje
  • szmerowe – šumovýje
  • półotwarte – puvodkrýty
  • wargowe – hubnýje
  • dwuwargowe – ohúblany
  • zębowe – zubnýje
  • dziąsłowe – diasnovýje
  • zwarte – zomknúty
  • wybuchowe – vybuchnýje
  • szczelinowe – pazovýje
 • upodobnienie fonetyczne – fonetýčne prypodóbnienie
 • akcent – prýzvuk
 • sylaba akcentowana – prýzvučny skład
 • fonem – fonéma
 • cecha dystynktywna fonemu – odrôznivalna pôznaka fonémy
 • opozycja fonologiczna – fonologíčna opozýcija

Znaki interpunkcyjne (Punktuacíjny znáki)

 • kropka – krópka
 • przecinek – ciátka
 • średnik – krópka z ciátkoju
 • myślnik – protiážnik
 • cudzysłów – čužomóvje
 • nawias – kabłučkí
 • dwukropek – dvochkrópje
 • wielokropek – mnôhokrópje
 • pytajnik – pytálnik
 • wykrzyknik – klíčnik

Słowotwórstwo (Słovotvôr)

 • morfem – morféma
 • rdzeń – stryžôn
 • afiks – rôstka, áfiks
 • przedrostek – peredrôstka, préfiks
 • przyrostek – pryrôstka, súfiks
 • podstawa słowotwórcza – słovotvôrna osnóva

Morfologia (Morfológija)

 • rzeczownik – imiênnik
 • przymiotnik – prymiêtnik
  • jakościowy – jákosny
  • relacyjny – odnôsny
  • dzierżawczy – prysvôjny
 • liczebnik – ličébnik
  • główny – kôlkosny
  • zbiorowy – zbôrny
  • ułamkowy – dróbovy
  • porządkowy – porádkovy
 • zaimek – zajmiênnik
 • czasownik – dijesłôv
 • przysłówek – prysłôvnik
 • wyraz modalny – modálne słóvo
 • przyimek – pryjmiênnik
 • spójnik – złúčnik
 • partykúła – částka
 • wykrzyknik – klíčnik
 • rodzaj męski – mužčýnśki rôd
 • rodzaj żeński – žénśki rôd
 • rodzaj nijaki – serédni rôd
 • liczba pojedyńcza – odinóčna líčba
 • liczba podwójna – parnája líčba
 • liczba mnoga – mnôžna líčba
 • przypadek – odmiênnik
 • odmieniać rzeczownik przez przypadki – odminiáti imiênnik
 • mianownik – najmiênny
 • dopełniacz – pryrôdny
 • celownik – daválny
 • biernik – znachôdny
 • narzędnik – stanôvny
 • miejscownik – mistióvy
 • wołacz – klíčny
 • bezokolicznik – bezosôbnik, infinitýv
 • imiesłów przymiotnikowy – dijeprymiêtnik
 • imiesłów przysłówkowy – dijeprysłôvnik
 • aspekt czasownika – vid dijesłóva
  • dokonany – dokónany
  • niedokonany – nedokónany
 • osoba czasownika – osóba dijesłóva
 • czas czasownika – čas dijesłowa
  • teraźniejszy – tepéryšni
  • przeszły – minúły
  • przyszły – búduščy
 • strona czasownika – stan dijesłóva
  • strona czynna – aktývny stan
  • strona bierna – pasývny stan
 • tryb czasownika – spósub dijesłóva
  • tryb oznajmujący – dijový spósub
  • tryb przypuszczający – prypuskný spósub
  • tryb rozkazujący – prykazný spósub
PDF dla drukovania » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jan Maksimjuk, Pudlaśka gramatyčna terminologija
2011-12-28, 11:21
EPUB dla čytałok e-book/Kindle » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jan Maksimjuk, Pudlaśka gramatyčna terminologija
2011-12-28, 11:21