Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Zasady pisowni
Natisnuti, kob pobôlšyti...
Jan Maksymiuk

W rozdziale omawiane są następujące zagadnienia gramatyczne języka podlaskiego:

 1. Alfabet podlaski
 2. Relacje między literami i dźwiękami
 3. Podstawowe zasady ortograficzne
 4. Pisownia według zasady fonetycznej
  1. Zapisywanie samogłosek
  2. Zapisywanie spółgłosek
 5. Pisownia według zasady fonematycznej
 6. Pisownia wyrazów łączna, rozdzielna i przez łącznik
  1. Zrosty
  2. Zestawienia wyrazowe
  3. Pisanie przez łącznik
 7. Używanie wielkiej litery
 8. Przenoszenie wyrazów
 9. Pisownia skrótów i skrótowców
 10. Zasady interpunkcji
  1. Kropka
  2. Średnik
  3. Przecinek
  4. Wielokropek
  5. Myślnik
  6. Pytajnik
  7. Wykrzyknik
  8. Dwukropek
  9. Nawias
  10. Cudzysłów

Z oczywistych względów — niemożność wiernego odwzorowanie przez przeglądarkę internetową złożonej notacji gramatycznej — ten i inne rozdziały tej publikacji są podane wyłącznie w formie plików PDF w załącznikach do strony.

Dodatki » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Zładovati siêty skôp... Zasady pisowni — rozdział w formacie A-4
Objôm » 188,28 KB — 2009-10-29, 22:00