Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook Svoja.org na Instagram
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Gramatyka » Podlachian Grammar In A Nutshell
Podlachian Grammar In A Nutshell
Natisnuti, kob pobôlšyti...
Jan Maksymiuk
 1. Cardinal numerals — Kôlkosny ličebniki
 2. Ordinal numbers — Poradkovy ličebniki
 3. Parts of the day — Časti dnia
 4. Days — Dniê
 5. Holidays, seasons — Sviata, pory roku
 6. Months — Miseciê
 7. What’s the date? — Kotoroho diś čysła?
 8. Years — Liêta
 9. How to go there? — Jak tudy dojti/dojiêchati?
 10. Conjugation of common irregular verbs in the present tense — Odmiêna pospolitych neregularnych dijesłovuv u teperyšnium časi
 11. Patterns of verb conjugation in the present tense — Uzory odmiêny dijesłova v teperyšnium časi
 12. Verbs in the future tense — Dijesłóvy v buduščum časi
 13. Verbs in the past tense — Dijesłóvy v minúłum časi
 14. Verbs in the conditional — Dijesłovy v prypusknôm sposobi
 15. Declension of adjectives and nouns — Odmiêna prymiêtnikuv i imiênnikuv
Dodatki » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Zładovati siêty skôp... Podlachian Grammar In A Nutshell
Objôm » 72,40 KB — 2009-10-29, 22:00