Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Artykuły » Pro kotôv, vovkôv i inšych bratôv
Pro kotôv, vovkôv i inšych bratôv
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Vovk (m sg), vovkí (m f pl); vovčýcha (f sg), vovčýchi (f pl); vovčeniá (s sg), vovčeniáta (s pl)

Jan Maksimjuk

U siêtum teksti postarajemsie zobrati pudlaśkie słovnictvo zvjazane z štyrochnôžnymi zvirami, kotory vstryčajutsie (abo vstryčalisie koliś) na Pudlašy. Inačej kažučy, disiaka bude pro štyrochnôžnych pudlaśkich peredstavnikôv hromady sysunôv (ssaków) u korolôvstvi zvirôv.

Tam, de možna, dajemo ne tôlko nazvy zvirôv u odinočnuj (sg) i mnôžnuj (pl) ličbach mužčynśkoho (m) i ženśkoho (f) roduv, ale tože nazvy jich potômstva (s) i dijesłovy, kotorymi okreslujut hołosy zvirôv (h). Pry samiciach nekotorych domašnich zvirôv my šče dodajemo dijesłovy, kotorymi okreslujut jich połovuju chôť (ch) i proces rodiênia potômstva (r). Pry vsiêch nazvach zaznačajemo pryzvuk.

KROWY

byk (m sg), bykí (m pl); koróva (f sg), korový (m f pl); telá (s sg), teláta (s pl); korový ryčát, myčát (h); koróva bydłúje (ch); koróva télitsie (r); [dodatkovy nazvy: tiôłka (f sg), tiułkí (f pl), tełúška (f sg), tełuškí (f pl), jałôvka (f sg), jałuvkí (f pl) (korova, kotora šče ne teliłasie); peršátka (f sg), peršatkí (f pl) (koróva z peršym telatom); byčók (m sg), byčkí (m pl) (mołody byk); buháj (m sg), buhajiê (m pl) (byk dla rozpłodu); vôł (m sg), vołý (m pl) (kastrovany byk)]

KONIE

kôń (m sg), kóni (m f pl); kobýła (f sg), kobyłý (f pl); žerebjá (s sg), žerebjáta (s pl); kóni irzát (h); kobýła pálitsie (ch), kobýła žerébitsie (r); [dodatkovy nazvy: žerebéć (m sg), žerebciê (m pl), óger (m sg), ogerê (m pl) (mołody kôn; kôń dla rozpłodu); žerôbka (f sg), žerubkí (f pl) (mołodaja kobyła)]

OWCE

barán (m sg), baraný (m pl); ovéčka (f pl), ovečkí (m f pl); jahniá (s sg), jahniáta (s pl); ovečkí mečát (h); ovéčka morkitájetsie (ch); ovéčka kótitsie (r) [dodatkovy nazvy: skôp (m sg), skopý (m pl) (kastrovany baran)]

KOTY

kôt (m sg), kotý (m f pl); kôška (f sg), kuškí (f pl); koteniá (s sg), koteniáta (s pl); kotý mjávkajut, mjavčát, murłýkajut (h); kôška marciúje, marciújetsie (ch); kôška kótitsie (r)

PSY

sobáka (m sg), sobáki (m f pl); súka (f sg), súki (f pl); ščeniá (s sg), sobačeniá (s sg), šceniáta (s pl), sobačeniáta (s pl); sobáki bréšut, jávkajut, skúhlat, výjut (h); súka tiêkaje, tiêkajetsie (ch); súka ščénitsie (r)

ŚWINIE

paršúk (m sg), paršukí (m pl); sviniá (f sg), svíni (m f pl); porosiá (s sg), porosiáta (s pl); svíni kvičát, piščát, róchkajut (h); sviniá húkaje, húkajetsie (ch); sviniá porósitsie (r) [dodatkovy nazvy: pudsvínok (m sg), pudsvínki (m f pl) (kilkochmiêsečne porosia); knur (m sg), knurê (m pl) (sameć dla rozpłodu)]

KOZY (DOMOWE)

koziół (m sg), kozłý (m pl); kozá (f sg), kózy (m f pl); kozleniá (s sg), kozleniáta (s pl)

KRÓLIKI

krôl (m sg), kroliê (m f pl); krolícha (f sg), krolíchi (f pl); kroleniá (s sg), kroleniáta (s pl); krolícha morkitájetsie (ch); krolícha kótitsie (r)

ZAJĄCE

zájeć (m sg), zájci (m f pl); zajčýcha (f sg), zajčýchi (f pl); zajčeniá (s sg), zajčeniáta (s pl); zajčycha morkitájetsie (ch); zajčýcha kótitsie (r)

WILKI

vovk (m sg), vovkí (m f pl); vovčýcha (f sg), vovčýchi (f pl); vovčeniá (s sg), vovčeniáta (s pl); vovkí výjut; vovčyýcha tiêkaje, tiêkajetsie (ch); vovčýcha ščénitsie (r) [dodatkovy nazvy: vovčúk (m sg), vovčukí (m f pl) (kilkochmiêsečne vovčenia)]

NIEDŹWIEDZIE

medviêď (m sg), medvédi (m f pl); medvedícha (f sg), medvedíchi (f pl); medvedeniá (s sg), medvedeniáta (s pl); medvédi ryčát (h)

ŻUBRY

zubr (m sg), zubrê (m f pl); zubrýcha (f sg), zubrýchi (f pl); zubreniá (s sg), zubreniáta (s pl); zubrê ryčát (h); zubrýcha télitsie (r)

LISY

lis (m sg), lísy (m f pl); lisá, lisícia (f sg); liseniá (s sg), liseniáta (s pl)

BORSUKI

borsúk (m sg), borsukí (m f pl); borsučýcha (f sg), borsučýchi (f pl); borsučeniá (s sg), borsučeniáta (s pl)

JEŻE

jiêž, jôž (m sg); jožê (m f pl); joženiá (s sg), joženiáta (s pl)

TCHÓRZE

tchôr (m sg), tchorê (m f pl); tchorýcha (f sg), tchorýchi (f pl); tchoreniá (s sg), tchoreniáta (s pl)

WIEWIÓRKI

vavjôrka (f sg); vavjurkí (m f pl); vavjurčeniá (s sg), vavjurčéniáta (s pl)

MYSZY

myš (f sg); mýšy (m f pl); myšeniá (s sg), myšeniáta (s pl)

SZCZURY

ščur (m sg), ščurê (m f pl); ščurýcha (f sg), ščurýchi (f pl); ščureniá (s sg), ščureniáta (s pl)

KUNY

kuná (f sg); kúny (m f pl); kuneniá (s sg), kuneniáta (s pl)

ŁASICE

łáska (f sg); łáski (m f pl); łaseniá (s sg), łaseniáta (s pl)

BOBRY

bôbr, bobér (m sg), bobrê (m f pl); bobrýcha (f sg), bobrýchi (s pl); bobreniá (s sg), bobreniáta (s pl)

WYDRY

výdra (f sg); výdry (m f pl); vydreniá (s sg), vydreniáta (s pl)

JELENIE

oléń (m sg), oléni (m f pl); olénicha (f sg), olénichi (f pl); oleneniá (s sg), oleneniáta (s pl)

SARNY

koziół (m sg), kozłý (m pl); kozá, sárna (f sg); kózy, sárny (f pl); kozleniá (s sg), kozleniáta (s pl)

ŁOSIE

łoś (m sg), łósi (m f pl); łóša (f sg), łóšy (f pl); łoseniá (s sg), łoseniáta (s pl)

DZIKI

dzik (m sg), dzíki (m f pl); díka sviniá, dzičýcha (f sg); díkie porosiá, dzičeniá (s sg)

PDF dla drukovania » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jan Maksimjuk, Pro kotôv, vovkôv i inšych bratôv
2016-10-28, 16:12
EPUB dla čytałok e-book/Kindle » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Jan Maksimjuk, Pro kotôv, vovkôv i inšych bratôv
2016-10-28, 16:12