Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Słowotwórstwo
Natisnuti, kob pobôlšyti...
Jan Maksymiuk

W rozdziale omawiane są następujące zagadnienia gramatyczne języka podlaskiego:

 1. Pojęcie morfemu
 2. Rodzaje morfemów
  1. Rdzeń
  2. Przedrostek
  3. Przyrostek
  4. Wrostek (interfiks)
 3. Tworzenie nowych słów
  1. Sposoby tworzenia słów
  2. Tworzenie rzeczowników
  3. Tworzenie czasowników
  4. Tworzenie przymiotników
  5. Tworzenie przysłówków

Z oczywistych względów — niemożność wiernego odwzorowanie przez przeglądarkę internetową złożonej notacji gramatycznej — ten i inne rozdziały tej publikacji są podane wyłącznie w formie plików PDF w załącznikach do strony.

Dodatki » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Zładovati siêty skôp... Słowotwórstwo — rozdział w formacie A-4
Objôm » 149,99 KB — 2009-10-29, 22:00