Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Słowotwórstwo
Click to enlarge...
Jan Maksymiuk

W rozdziale omawiane są następujące zagadnienia gramatyczne języka podlaskiego:

 1. Pojęcie morfemu
 2. Rodzaje morfemów
  1. Rdzeń
  2. Przedrostek
  3. Przyrostek
  4. Wrostek (interfiks)
 3. Tworzenie nowych słów
  1. Sposoby tworzenia słów
  2. Tworzenie rzeczowników
  3. Tworzenie czasowników
  4. Tworzenie przymiotników
  5. Tworzenie przysłówków

Z oczywistych względów — niemożność wiernego odwzorowanie przez przeglądarkę internetową złożonej notacji gramatycznej — ten i inne rozdziały tej publikacji są podane wyłącznie w formie plików PDF w załącznikach do strony.

Attachments » Click the icon to download...
Download this file... Słowotwórstwo — rozdział w formacie A-4
Size » 149,99 KB — 2009-10-29, 22:00