Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Morfologia
Click to enlarge...

Foto A. Maksymiuk

Jan Maksymiuk

W rozdziale omawiane są następujące zagadnienia gramatyczne języka podlaskiego:

 1. Przedmiot i podstawowe pojęcia morfologii
 2. Części mowy i zasady ich klasyfikacji
 3. Rzeczownik
  1. Klasy rzeczowników
  2. Kategoria rodzaju
  3. Kategoria liczby
  4. Kategoria przypadka
  5. Odmiana rzeczowników
 4. Przymiotnik
  1. Klasy przymiotników
  2. Odmiana przymiotników
 5. Liczebnik
  1. Klasyfikacja liczebników
  2. Odmiana liczebników
 6. Zaimek
  1. Klasyfikacja zaimków
  2. Odmiana zaimków
 7. Czasownik
  1. Podział czasowników
  2. Typy form czasownikowych
  3. Kategoria aspektu
  4. Kategoria osoby i liczby
  5. Kategoria czasu
  6. Kategoria strony
  7. Kategoria trybu
  8. Kategoria rodzaju
  9. Odmiana czasowników
  10. Imiesłów przymiotnikowy
  11. Imiesłów przysłówkowy
 8. Przysłówek
  1. Podział przysłówków
  2. Stopniowanie przysłówków
  3. Użycie przysłówków w znaczeniu innych części mowy
 9. Wyrazy modalne
 10. Przyimek
  1. Pochodzenie przyimków
  2. Użycie przyimków
 11. Spójnik
 12. Partykuły
 13. Wykrzykniki

Z oczywistych względów — niemożność wiernego odwzorowanie przez przeglądarkę internetową złożonej notacji gramatycznej — ten i inne rozdziały tej publikacji są podane wyłącznie w formie plików PDF w załącznikach do strony.

Attachments » Click the icon to download...
Download this file... Morfologia — rozdział w formacie A-4
Size » 365,41 KB — 2012-01-17, 22:00