Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Grammar » Zarys pisowni i gramatyki języka podlaskiego » Gwary podlaskie jako źródło normy języka pisanego
Gwary podlaskie jako źródło normy języka pisanego
Click to enlarge...

Czyże (Čyžê) — centrum normy języka podlaskiego

Jan Maksymiuk

W rozdziale omawiane są następujące zagadnienia gramatyczne języka podlaskiego:

 1. Obszar występowania gwar
 2. Charakterystyczne cechy fonetyczne gwar
  1. Dyspalatalizacja spółgłosek zębowych i wargowych przed e
  2. Okanie i ukanie.
  3. Dyspalatalizacja š, ž, č, , r
  4. Spółgłoski zębowe i wargowe przed i
  5. Dyftongi , ê, ô
  6. Głoski uv
 3. Wybór normy

Z oczywistych względów — niemożność wiernego odwzorowanie przez przeglądarkę internetową złożonej notacji gramatycznej — ten i inne rozdziały tej publikacji są podane wyłącznie w formie plików PDF w załącznikach do strony.

Attachments » Click the icon to download...
Download this file... Gwary podlaskie jako źródło normy języka pisanego — rozdział w formacie A-4
Size » 167,07 KB — 2009-10-29, 22:00