Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Fonetyka i fonologia
Natisnuti, kob pobôlšyti...
Jan Maksymiuk

W rozdziale omawiane są następujące zagadnienia gramatyczne języka podlaskiego:

 1. Narządy mowy
 2. Podział samogłosek
 3. Podział spółgłosek
 4. Transkrypcja fonetyczna
 5. Upodobnienia fonetyczne
  1. Mocna i słaba pozycja głoski
  2. Rodzaje upodobnień fonetycznych
 6. Akcent
 7. Intonacja
 8. Elementy fonologii
  1. Dźwięki mowy i dźwięki języka
  2. Pojęcie fonemu
  3. Mocna i słaba pozycja fonemów
  4. Historyczna wymiana fonemów
  5. Cechy fonemów i opozycje fonologiczne
  6. Inwentarz fonemów podlaskich

Z oczywistych względów — niemożność wiernego odwzorowanie przez przeglądarkę internetową złożonej notacji gramatycznej — ten i inne rozdziały tej publikacji są podane wyłącznie w formie plików PDF w załącznikach do strony.

Dodatki » Natisnuti ikonku, kob zładovati...
Zładovati siêty skôp... Fonetyka i fonologia — rozdział w formacie A-4
Objôm » 239,24 KB — 2009-10-29, 22:00