Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Fonetyka i fonologia
Click to enlarge...
Jan Maksymiuk

W rozdziale omawiane są następujące zagadnienia gramatyczne języka podlaskiego:

 1. Narządy mowy
 2. Podział samogłosek
 3. Podział spółgłosek
 4. Transkrypcja fonetyczna
 5. Upodobnienia fonetyczne
  1. Mocna i słaba pozycja głoski
  2. Rodzaje upodobnień fonetycznych
 6. Akcent
 7. Intonacja
 8. Elementy fonologii
  1. Dźwięki mowy i dźwięki języka
  2. Pojęcie fonemu
  3. Mocna i słaba pozycja fonemów
  4. Historyczna wymiana fonemów
  5. Cechy fonemów i opozycje fonologiczne
  6. Inwentarz fonemów podlaskich

Z oczywistych względów — niemożność wiernego odwzorowanie przez przeglądarkę internetową złożonej notacji gramatycznej — ten i inne rozdziały tej publikacji są podane wyłącznie w formie plików PDF w załącznikach do strony.

Attachments » Click the icon to download...
Download this file... Fonetyka i fonologia — rozdział w formacie A-4
Size » 239,24 KB — 2009-10-29, 22:00