Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook Svoja.org na Instagram
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Što novoho » We added the Morphology chapter to our Grammar
We added the Morphology chapter to our Grammar
Natisnuti, kob pobôlšyti...
2008-11-08, 18:11

Morfologia (morfológija) i składnia (skłádnia) tworzą dwa podstawowe rozdziały gramatyki. Morfologia jest rozdziałem gramatyki traktującym o budowie (składzie morfemowym) słów oraz tworzeniu ich form. Jako taka, obejmuje słowotwórstwo (zagadnienie rozpatrzone przez nas osobno w rozdziale czwartym) oraz fleksję (tworzenie form gramatycznych). Ten rozdział będzie zatem poświęcony zasadom i regułom tworzenia form gramatycznych w języku podlaskim.

Do podstawowych pojęć morfologii należą pojęcia znaczenia gramatycznego (gramatýčne značénie), formy gramatycznej (gramatýčna fórma) i kategorii gramatycznej (gramatýčna kategóryja). Spróbujmy zdefiniować i wyjaśnić te pojęcia, wychodząc z konkretnej wypowiedzi w języku podlaskim: Chátnia plitá bałachtiêła jásnym ohnióm (...)

View the chapter and related resorces »»