Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » What’s New » Tam po majowuj rosi — 2009
Tam po majowuj rosi — 2009
Click to enlarge...

Śpivački kolektyvu „Žemerva”

Doroteusz Fionik
2009-05-10, 06:08

Program VI Międzynarodowego Festiwalu Podlasko-Poleskiego „Tam po majowuj rosi”. Organizator: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.

  28 maja 2009 — Muzeum w Bielsku Podlaskim — Ratusz
1400 Otwarcie wystawy twórców ludowych Ziemi Brzeskiej (Białoruś), członków klubu „Skarb”
  Przedmieście Studziwody
1700 Korowód uliczny z obrzędem „kusta”
  29 maja 2009 — Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
1400 Otwarcie wystawy rzeźb i rysunków Iwana Suprunczyka z Tereblicz k. Stolina. Prezentacja ośrodka garncarskiego z Horodnej k. Stolina (Polesie, Białoruś)
1600 Koncert folkloru tradycyjnego z udziałem wykonawców z Polesia stolińskiego („Żurawuszka” z Otwierżycz), drohiczyńskiego (trio sióstr Łukianowicz z Leśników), Łotwy (zespół rodzinny Klintsów) oraz Podlasia (m.in. Oreszki, Zbuczanki, Żemerwa)
  30 maja 2009 — Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
1500 Obrzęd weselny z udziałem wykonawców z Polesia i Podlasia
1800 Koncert kapeli „Wereńka” ze Stachowa (Polesie stolińskie, Białoruś) oraz zespołu „Rada” z Mińska (Białoruś)
  31 maja 2009 — Wieś Morze, gm. Czyże
1400 Korowód i koncert zespołów z Polesia i Podlasia