Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
krzycząco   kryklívo; miała ~ błyszczący makijaż miêła kryklívo bliskúščy makijáž
krzycząc|y   1. kryklívy; jaskrávy; ~y kolor kryklívy (jaskrávy) kólor; 2. kryčáščy; oburálny; ~a niesprawiedliwość kryčášča (oburálna) nespravedlívosť
krzycz|eć   ndk kryčáti; ~eć z bólu kryčáti z bólu; kryčáti na póvny hółos; matka ~ała na syna máti kryčáła na sýna
krzyk   m kryk m; ~ rozpaczy kryk rózpačy; narobić ~u narobíti krýku; pudniáti kryk; ~ dzikich gęsi kryk díkich husí
krzykliwość   f kryklívosť f
krzykliwy   kryklívy
krzykną|ć   dk krýknuti; ~ł na niego, żeby stanął krýknuv na johó, kob stav; ~ł nieludzkim głosem krýknuv nečołoviêčym (díkim) hółosom
krzyna   f zob. krztyna
krzywa   f mat. kryvája f
krzywd|a   f 1. krývda f; wyrządzić komuś zrobíti komuś krývdu; pokrývditi kohóś; cierpieć ~ę krývditisie; kryvdováti; 2. škóda f; stráta f; naprawić wyrządzone ~y pokrýti nanésiany škódy (straty)
krzywdzący   krývdny; nespravedlívy
krzywdziciel   m kryvdítel m
krzywdzić   ndk krývditi
krzywica   f med. kryvícia f
krzywiczy   kryvíčny
krzywić   ndk kryvíti
krzywić się   ndk 1. (paczyć się) kryvítisie; vykryvlátisie; hórbitisie; vyhórbluvatisie; 2. (robić grymasy) kryvítisie; mórščytisie; 3. (okazywać dezaprobatę) divítisie kryvým (kosým) ókom; 4. (garbić się) hórbitisie
krzywizna   f kryvizná f
krzywo   krývo; nerômno; kóso; ◊ patrzeć na kogoś ~ divítisie na kohóś kryvým (kosým) ókom
krzywoprzysięgać   ndk łžývo sviêdčyti
krzywoprzysięstwo   n łžýve sviêdčanie
krzywoprzysięzca   m łžývy sviêdok
krzywulec   m kryvuláka f
krzyw|y   1. kryvý; ~e nogi kryvýje nóhi; 2. (nieprzychylny) kryvý; kosý; ~a mina kryvája (kosája) mína
krzyż   m 1. kryž m; krest m; zawiesić ~ na ścianie poviêsiti kryž (krest) na stiniê; 2. anat. kryž m; boli mnie w ~u bolít mniê v krýžovi; ◊ jak z ~a zdjęty jak z krýža (krestá) zniáty; paść ~em lahčý níćma; na ~ nákryž; nákrest; ~ grecki gréćki kryž (krest); ~ łaciński łacínśki kryž (krest); ~ maltański maltánśki kryž (krest)