Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook Svoja.org on Instagram
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   12 247

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
kolokwium   n kolókvijum n; zaličénie n
kolombina   f kolombína f
koloni|a   f 1. kolónija f; ~a francuska w Afryce francúśka kolónija v Áfryci; 2. kolónija f; ~a polska w Toronto pôlśka kolónija v Torónti; ~a daleko za wsią kolónija daleko za siołóm (vjóskoju); ~a karna kárna kolónija; ~a ptaków kolónija ptašók; ptašýna kolónija; 3. ~e pl kolóniji; ~e letnie liêtni kolóniji
kolonializm   m kolonijalízm m
kolonialny   kolonijálny
kolonijny   koloníjny
kolonista   m koloníst m
kolonizacja   f kolonizácija f
kolonizacyjny   kolonizacíjny
kolonizator   m kolonizátor m
kolonizatorski   kolonizátorśki
kolonizować   ndk kolonizováti
kolońsk|i:   woda ~a kolóńśka vodá
kolor   m 1. kólor m; 2. (w kartach) masť f; ◊ przedstawiać coś w ciemnych (czarnych) ~ach malováti štoś čórnymi kolórami; widzieć coś w jasnych (różowych) ~ach báčyti štoś u rózovum (ružóvum) kólory
koloratka   f kolorátka f
koloratura   f koloratúra f
koloraturowy   koloratúrny
kolorować   ndk kolorováti; rozmalóvuvati
kolorowy   koloróvy
kolorysta   m kolorýst m
kolorystyczny   kolorystýčny
kolorystyka   f kolorýstyka f
koloryt   m kolorýt m; ◊ ~ lokalny mistióvy (lokálny) kolorýt
koloryzować   ndk prykrášuvati; prychoróšuvati; vydúmuvati
kolos   m kolós m; ◊ ~ na glinianych nogach kolós na hliniánych nohách
This dictionary is powered by AmDictionary PHP5 Class 1.0.0. Copyright © 2008-2021 Aleksander Maksymiuk