Dla rejestraciji i logovania v Vašum navigatory musit praciovati Javascript!